Recent Posts

Posted in economy

درآمد قرقیزالتین از جمله سود سهام Centra Gold Inc. به 921 میلیون تومان رسید.

درآمد قرقیزالتین از جمله سود سهام Centra Gold Inc. به 921 میلیون تومان رسید.

Continue Reading
Posted in finance

کسری بودجه در سال 2021 از طریق افزایش درآمد 25 میلیاردی مالیات کاهش می یابد

کسری بودجه در سال 2021 از طریق افزایش درآمد 25 میلیاردی مالیات کاهش می یابد Tainynews آرتم نوویکوف ، نخست وزیر موقت ، در پاسخ…

Continue Reading
Posted in environment

متر برای اندازه گیری آلودگی هوا در سراسر بیشکک نصب می شود

متر برای اندازه گیری آلودگی هوا در سراسر بیشکک نصب می شود Tainynews – دفتر شهردار بیشکک و موسسه راه حل های زیست محیطی بنیاد…

Continue Reading
Posted in politics

تاجیکستان و مصر از سرگیری پروازهای دوشنبه-شرم الشیخ گفتگو می کنند

تاجیکستان و مصر درباره از سرگیری پروازهای دوشنبه – شرم الشیخ گفتگو می کنند Tainynews وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد ، زاروبیدین کوسیمی سفیر…

Continue Reading
Posted in politics

دادگاه اداری اعلام کرد که این تصمیم CEC را برای احیای مأموریت پارلمانی Tekbayev بر اساس قانون اساسی باطل کرده است

دادگاه اداری اعلام کرد که این تصمیم CEC را برای احیای مأموریت پارلمانی Tekbayev بر اساس قانون اساسی باطل کرده است Tainynews – دادگاه اداری…

Continue Reading
Posted in foreign policy

مشارکت قرقیزستان در نمایشگاه 2025 ژاپن مورد بحث قرار گرفت

مشارکت قرقیزستان در نمایشگاه 2025 ژاپن مورد بحث قرار گرفت Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گفت – میرلان ارسنبایف ، سفیر جمهوری قرقیزستان در…

Continue Reading
Posted in politics

CEC به حکم دادگاه اداری در مورد اختیار پارلمانی Tekbayev اعتراض می کند

CEC به حکم دادگاه اداری در مورد اختیار پارلمانی Tekbayev اعتراض می کند Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات از حکم دادگاه اداری بیشکک در مورد…

Continue Reading
Posted in politics

نامزدهای ریاست جمهوری نگران نبودن شرایط برابر برای انتخابات زودهنگام هستند

نامزدهای ریاست جمهوری نگران نبودن شرایط برابر برای انتخابات زودهنگام هستند Tainynews – چندین نامزد ریاست جمهوری امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی از عدم فرصت…

Continue Reading
Posted in justice & crime

دستگیری مجرم با نام مستعار چاچ تأیید شد

دستگیری مجرم با نام مستعار چاچ تأیید شد Tainynews – دادگاه در بیشکک بازداشت عضو باند جرایم سازمان یافته ارنیس مورزاخمدوف (ملقب به چاچ) را…

Continue Reading
Posted in politics

تحقیقات مقدماتی در مورد ادعای توزیع کمک از طرف جپاروف آغاز شد

تحقیقات مقدماتی در مورد ادعای توزیع کمک از طرف جپاروف آغاز شد Tainynews – دادستانی عمومی در مورد ویدیوی پخش شده در رسانه های اجتماعی…

Continue Reading