1،979 نفر روزانه در قرقیزستان آزمایش کورو ویروس انجام دادند

1،979 نفر در روز قرقیزستان برای آزمایش کورو ویروس آزمایش می کردند

Tainynews – مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت ، در 10 آوریل گفت: 1،979 نفر برای 24 ساعت گذشته در قرقیزستان مورد آزمایش قرار گرفتند.

به گفته وی ، از 5 فوریه در مجموع 22.554 تست برای تجزیه و تحلیل دریافت شده است. 20.757 نمونه آزمون بررسی شده است.

6،047 نفر با شهروندان آلوده ، از جمله 1.058 عضو خانواده و چهار هزار و 899 اقوام و همكاران تماس گرفتند.

Author: admin

پاسخی بگذارید