ازبکستان 141 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است که در مجموع 76456 مورد است

ازبکستان 141 مورد ویروس کرونا ویروس جدید گزارش کرده است که در مجموع 76456 مورد است

Tainynews – ازبکستان 141 مورد جدید COVID-19 را برای روز گذشته ثبت کرده است.

موارد جدید در 7 منطقه ، 107 مورد در تاشکند ثبت شده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 76456 مورد رسیده است.

در مجموع 73،746 بیمار از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند. میزان بهبودی 97٪ است.

2098 بیمار تحت درمان با عفونت ویروس کرونا در بیمارستان ها قرار می گیرند. 168 نفر از آنها وخیم هستند. 32 نفر در شرایط بحرانی هستند.

Author: admin