156 مورد ذات الریه COVID-19 در قزاقستان گزارش شده است

156 مورد ذات الریه COVID-19 در قزاقستان گزارش شده است

Tainynews – وزارت بهداشت در 24 دسامبر اعلام کرد ، در 24 ساعت گذشته ، 156 مورد ذات الریه COVID-19 در قزاقستان ثبت شده است.

2 مورد مرگ و 83 مورد بهبودی ناشی از ذات الریه گزارش شد.

تعداد کل موارد ذات الریه از اول آگوست به 44951 مورد شامل 483 مورد مرگ و 32523 مورد بهبودی رسیده است.

Author: admin