قرقیزستان 5500 تن شیر در سال 2020 تولید کرد

قرقیزستان 5500 تن شیر در سال 2020 تولید کرد

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، حجم تولید صنایع فرآوری در ژانویه-نوامبر سال 2020 به 239،357.3 میلیون میلیون نفر رسیده است.

تولید غذا (از جمله نوشیدنی) و تنباکو به 28184.1 میلیون سیب (9.7٪) رسیده است.

میزان تولید شیر و خامه به 5500 تن در سال با رشد 2.4 درصدی رسیده است.

تولید کره به 7 هزار و 500 تن رسید که 52.9 درصد رشد داشت.

Author: admin