37 آمبولانس خریداری شده با پرداخت بلیط ترافیک وارد قرقیزستان می شوند

37 آمبولانس خریداری شده با پرداخت بلیط ترافیک وارد قرقیزستان می شوند

Tainynews – مراسم تحویل 37 آمبولانس Sobol و Gazel خریداری شده با جریمه های نقض شده در ترافیک به عنوان بخشی از پروژه Safe City امروز در بیشکک برگزار شد.

دوازده آمبولانس فورد ترانزیت خریداری شده با بودجه از بانک توسعه اسلامی به وزارت بهداشت تحویل داده شد.

آمبولانس های داده شده در تمام مناطق قرقیزستان توزیع می شود.

Author: admin