کاربران رسانه های اجتماعی ویدئویی از زمان ترکیدن سد در ازبکستان را از دید پرنده به اشتراک می گذارند

کاربران رسانه های اجتماعی ویدئویی از زمان ترکیدن سد در ازبکستان را از دید پرنده به اشتراک می گذارند

Tainynews لحظه ترکیدن سد سردوبا از بالگرد در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.

سد در ساعات اولیه اول مه اول پشت سر گذاشت.

مقامات باران شدید و طوفان باد را برای این انفجار مقصر دانستند.

وزارت امور اضطراری گفت: 56 نفر با جراحات به بیمارستان منتقل شدند ، حدود 70 هزار نفر تخلیه شدند. دو سرباز گارد ملی با جابجایی آب از آنجا منتقل شدند. جسد یکی از آنها پیدا شد ، جستجو برای خدمتکار دوم ادامه دارد.

مخزن آب ساردوبا در سال 2017 ساخته شده است. این میزبان 922 میلیون کیلوگرم در دقیقه آب است.

https://www.youtube.com/watch؟v=xop_t3bZiLQ

Author: admin