وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد بازگشایی مدارس در بیشکک از ترم 3 آغاز شود

وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد بازگشایی مدارس در بیشکک از ترم 3 آغاز شود

Tainynews معاون وزیر آموزش و علوم Nadira Jusupbekova در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک گفت: – مدارس قرار است از سومین دوره مدرسه با تایید مقامات اپیدمیولوژیک و بسته به وضعیت COVID-19 در بیشکک بازگشایی شوند …

Author: admin