1،264 بیمار کرونا ویروس در قزاقستان بهبود می یابد

1،264 بیمار کرونا ویروس در قزاقستان بهبود می یابد

Tainynews – پنجاه و هفت بیمار کرونا ویروس پس از بهبودی امروز در قزاقستان از بیمارستانها مرخص شدند.

این تعداد کل بیماران بهبود یافته را به 2626 نفر اعم از 320 بیمار بهبود یافته در نور سلطان ، 210 نفر در آلماتی ، 140 نفر در منطقه کیزیلوردا ، 89 نفر در منطقه آکولا ، 79 نفر در منطقه کاراگاندا ، 78 نفر در منطقه آتیرا ، 61 نفر در شیمکنت ، 52 نفر در منطقه ترکستان ، 51 منطقه در منطقه جامبیل ، 41 منطقه در منطقه قزاقستان غربی ، 39 منطقه در منطقه آلماتی ، 33 مورد در منطقه آکتوب ، 27 منطقه در منطقه قزاقستان شمالی ، 15 مورد در منطقه کوستانا ، 12 منطقه در پاولودار ، 9 منطقه در منطقه مانگیستو ، 8 مورد در منطقه قزاقستان شرقی .

Author: admin