روزانه 157 مورد جدید ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش می شود

روزانه 157 مورد جدید ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش می شود

Tainynews – تا صبح 26 دسامبر 157 مورد ویروس کرونا در قرقیزستان تأیید شد ، تیم عملیاتی سراسری برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

بیشکک 60 مورد جدید گزارش داد ، منطقه چوی – 27 ، منطقه ایسیک کول – 20 ، منطقه اوش – 20 ، منطقه جلال آباد – 10 ، منطقه اوش – 6 ، منطقه نارین – 5 ، منطقه تالاس – 5 ، منطقه باتکن – 4.

از ابتدای شیوع همه گیر ، در مجموع 80182 مورد ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است.

Author: admin