343 نفر در یک روز در قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

343 نفر در یک روز در قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – 343 نفر در طی یک روز از بیماری COVID-19 و ذات الریه ناشی از جامعه بهبود یافتند تیم عملیاتی سراسری برای مهار ویروس کرونا در تاریخ 27 دسامبر گزارش شد.

شهر بیشکک 65 مورد بهبودی جدید را تأیید کرد ، منطقه چوی – 85 ، منطقه ایسیک کول – 46 ، منطقه جلال آباد – 41 ، منطقه اوش – 26 ، منطقه باتکن – 43 ، منطقه اوش – 30 ، منطقه نارین – 6 ، منطقه تالاس – 1

از ماه مارس ، 74829 مورد بهبودی از ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است.

Author: admin