موارد ویروس جدید کرونا در کره جنوبی تأیید شد

موارد ویروس جدید کرونا در کره جنوبی تأیید شد

Tainynews کره جنوبی آخرین کشوری است که موارد جدید ویروس کرونا را که برای اولین بار در انگلستان کشف شد ، تأیید می کند ، گزارش بی بی سی.

هفته گذشته پس از ورود از لندن ، سه تبعه کره جنوبی دچار ویروس جدید ویروس شدند.

این خانواده درست پس از ورود آزمایش شدند و در قرنطینه باقی مانده اند.

موارد آلوده تر در چندین کشور اروپایی و همچنین کانادا و ژاپن تأیید شده است.

کره جنوبی هفته گذشته کلیه پروازهای مستقیم از انگلیس را به حالت تعلیق درآورد. ورودی ها از انگلیس باید در فرودگاه بررسی های دقیق تری انجام دهند و دو بار از نظر ویروس آزمایش می شوند.

کره جنوبی در حال حاضر با احیای مجدد Covid-19 مبارزه می کند و سختگیرانه ترین اقدامات خود را برای کنترل کنترل افزایش نرخ عفونت آغاز کرده است.

Author: admin