کمیسیون مرکزی انتخابات 113 ناظر بین المللی را برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ثبت نام می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات 113 ناظر بین المللی را برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ثبت نام می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان امروز 113 ناظر بین المللی را برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که قرار است در 10 ژانویه 2021 برگزار شود ، معتبر اعلام کرد.

از 28 دسامبر ، کمیسیون مرکزی انتخابات 311 ناظر بین المللی را از 43 کشور به نمایندگی از 31 سازمان بین المللی ثبت کرده است.

Author: admin