225 جنایت در طی یک هفته در بیشکک کشف شد

225 جنایت در طی یک هفته در بیشکک کشف شد

Tainynews – خدمات مطبوعاتی اداره اصلی امور داخلی بیشکک در 28 دسامبر اعلام کرد – هفته گذشته 225 جرم و تخلف توسط پلیس در بیشکک کشف شد.

افسران گشت پلیس 7 هزار و 593 مورد تخلف رانندگی را کشف کردند.

412 خودرو توقیف شد.

Author: admin