قرقیزستان در مدت 11 ماه 468 هزار و 300 تن زغال سنگ تولید کرد

قرقیزستان در مدت 11 ماه 468 هزار و 300 تن زغال سنگ تولید کرد

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، تولید معدن در ژانویه-نوامبر سال 2020 به 15،815.4 میلیون سوم در قرقیزستان رسیده است.

شاخص حجم فیزیکی تا ژانویه-نوامبر 2019 به 78٪ رسیده است.

میزان تولید معدن در ماه نوامبر به 1،204.1 میلیون واحد و شاخص حجم فیزیکی آن به 43.1٪ رسیده است.

استخراج سنگ معدن فلزی 30.9٪ و سایر مواد معدنی 20٪ کاهش یافته است.

در همان زمان ، تولید نفت خام و گاز طبیعی 4.2، ، زغال سنگ و لیگنیت – 3.5 افزایش یافته است.

در ژانویه-نوامبر سال 2020 ، قرقیزستان 468،300 تن زغال سنگ یا 44.7٪ بیشتر از سال 2019 تولید کرد. در مدت مشابه سال 2019 ، قرقیزستان 323،600 تن زغال سنگ تولید کرد.

Author: admin