طی سه روز ، قیمت طلا 5.9 دلار در هر اونس تروا افزایش یافت

طی سه روز ، قیمت طلا 5.9 دلار در هر اونس تروی افزایش یافت

Tainynews – بر اساس kitco.com ، از 28 دسامبر ، قیمت طلا 1884.6 دلار به ازای هر اونس تروی است.

طی سه روز ، قیمت طلا 5.9 دلار در هر اونس تروا افزایش یافت.

از 25 دسامبر سال 2020 ، قیمت طلا هر اونس تروا 1878.7 دلار بود.

از 11 دسامبر سال 2020 ، قیمت طلا 1833.7 دلار به ازای هر اونس تروا بود.

Author: admin