98 زندانی که امسال در قرقیزستان با بخشودگی آزاد شدند

98 زندانی که امسال در قرقیزستان با بخشودگی آزاد شدند

Tainynews Askat Egemberdiev ، رئیس خدمات تعزیرات حکومتی ، گفت: 60 زندانی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد روز پیروزی جنگ جهانی دوم با بخشودگی آزاد شدند.

احکام زندان نزدیک به 800 محکوم علیه کوتاه شد.

علاوه بر این ، بیش از 1800 درخواست بخشودگی به کمیسیون بخشش تحت ریاست جمهوری قرقیزستان ارسال شد. در نتیجه ، مدت زندان 230 نفر از محکومین کوتاه شد ، 38 زندانی آزاد شدند. عسکات اگمبردیف ادعا کرد ، این افراد عمدتاً شامل افرادی بودند که به جرم داشتن مواد مخدر نرم ، پولیس و دیگر جنایات جزئی محکوم شده بودند.

Author: admin