آزمایش های PCR برای تشخیص لکه جدید عفونت ویروس کرونا موثر است – وزارت بهداشت

آزمایش های PCR برای تشخیص لکه جدید عفونت ویروس کرونا موثر است – وزارت بهداشت

Tainynews معاون وزیر بهداشت نوربولوت اوسنبایف امروز در جلسه توجیهی گفت: سیستم های آزمایش PCR برای تشخیص لکه جدید عفونت ویروس کرونا موثر هستند.

“ما نگران تستهای PCR و اثربخشی آنها در تشخیص لکه ویروس کرونا بود. ما از متخصصان انگلیس در این باره سال کردیم. ویروس برخی مناطق را با آزمایش PCR شناسایی کرده و جهش پیدا نکرده است. به همین دلیل آزمایشات PCR همچنان م effectiveثر است” معاون وزیر بهداشت گفت.

وی افزود ، آزمایش PCR از این پس در قرقیزستان تشدید خواهد شد. وی گفت: “ما قادر به شناسایی لکه جدیدی از ویروس کرونا خواهیم بود.”

Author: admin