تولید نساجی در قرقیزستان 20.6 درصد کاهش یافت

تولید نساجی در قرقیزستان 20.6 درصد کاهش یافت

Tainynews – طبق تولید کمیته ملی آمار ، حجم تولید صنایع تولیدی در ژانویه-نوامبر سال 2020 به 239،357.3 میلیون میلیون نفر رسیده است.

تولید منسوجات ، پوشاک و کفش ، چرم و محصولات چرمی 20.6 درصد کاهش یافته است.

تولید مواد غذایی (شامل نوشیدنی ها) و محصولات توتون و تنباکو 4.3٪ کاهش یافته است.

Author: admin