سفیر قرقیزستان ، تیکا در مورد روابط گفتگو کرد

سفیر قرقیزستان ، تیکا در مورد روابط گفتگو کرد

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گفت: کوبانیچبک عمورالیف ، سفیر قرقیزستان در ترکیه با رئیس آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (TIKA) سرکان کایالار دیدار کرد.

آنها در مورد اجرای پروژه های در حال انجام و آینده TIKA در قرقیزستان در بخشهای بهداشتی ، گردشگری و فرهنگی گفتگو کردند.

در میان شیوع ویروس کرونا ، سفیر امیدوار است که به زودی پروژه بیمارستان دوستی قرقیزستان و ترکیه در بیشکک که توسط TIKA اجرا شده است ، به طور کامل راه اندازی شود.

Author: admin