چالش هدیه سال نو. نماینده دیگر مجلس برای دختر 10yo هدیه می فرستد

چالش هدیه سال نو. نماینده دیگر مجلس برای دختر 10yo هدیه می فرستد

Tainynews – نماینده تازابک ایکراموف چالش هدیه سال نو را که پیش از این توسط وزیر آموزش و علوم آلمازبک بیشنالیف راه اندازی شده بود ، ادامه داد.

اکراموف گفت: “من از Asema 10 ساله یک نقاشی به عنوان هدیه دریافت کردم. این یک پرتره فوق العاده است. من برای Asema به عنوان هدیه شیرینی و تلفن همراه ارسال می کنم.”

وی با تشکر از رسم آسامه برای وی آرزوی سلامتی و خوشبختی کرد.

مرکز آموزش هنری بالاجان پروژه “سال نو – امید جدید” را در میان کودکان پرورشگاه ها و م institutionsسسات مسکونی کودکان معلول برگزار کرد. این پروژه شامل مسابقه نقاشی بود.

بهترین نقاشی ها به عنوان هدیه به روسای ادارات دولتی ، نمایندگان مجلس ، سفرا ارسال شد.

Author: admin