خشونت خانگی 65٪ در بیشکک در حین قفل کردن است

در حین قفل خشونت خانگی 65٪ در بیشکک افزایش یافته است

Tainynews اولان ماماتکانف ، معاون وزیر توسعه اجتماعی در جلسه دولت امروز ، گفت: خشونت خانگی طی قفل از مارس تا مه 30 درصد در سراسر قرقیزستان افزایش یافت.

میزان خشونت خانگی در حین قفل شدن در بیشکک 65 درصد رشد کرد.

536 مورد خشونت خانگی از 22 مارس تا 10 مه در مناطقی که وضعیت اضطراری اعلام شده ثبت شده است ، از جمله 473 مورد در بیشکک ، 38 مورد در منطقه اوش ، 16 مورد در منطقه جلال آباد ، 9 مورد در منطقه نارین.

Author: admin