تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده در قرقیزستان 56.8 درصد کاهش یافته است

تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده در قرقیزستان 56.8 درصد کاهش یافته است

Tainynewsطبق تولید کمیته ملی آمار ، حجم تولید صنایع تولیدی در ماه های ژانویه تا نوامبر سال 2020 به 239357.3 میلیون میلیون نفر رسیده است.

تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده به دلیل کاهش تولید بنزین ، سوخت دیزل و مازوت ، 56.8 درصد کاهش یافت.

تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی 8.4٪ کاهش یافته است.

Author: admin