کجا 28 مورد جدید از کروناویروس در قرقیزستان تأیید شد؟

کجا 28 مورد جدید از کروناویروس در قرقیزستان تأیید شد؟

Tainynews – نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: 28 مورد جدید از بیماری کرونا ویروس تا 6 مه در قرقیزستان تأیید شده است ، گفت: تعداد کل موارد کورو ویروس در قرقیزستان 871 نفر است.

موارد جدید در موارد زیر آشکار شد:

– بیشکک – 16؛

– منطقه چتکال – 6؛

– منطقه الامدین – 2؛

– ولسوالی لیلک – 3؛

– ولسوالی کادامجی – 1.

Author: admin