8338 مورد خشونت خانگی در قرقیزستان در سال 2020 ثبت شده است

8338 مورد خشونت خانگی در قرقیزستان در سال 2020 ثبت شده است

Tainynews معاون وزیر کار و توسعه اجتماعی اولان مامیتکانف در جلسه دولت در تاریخ 29 دسامبر گفت: – 8 هزار و 337 مورد خشونت خانگی در یازده ماه امسال در قرقیزستان ثبت شده است.

Author: admin