ازبکستان سال 2021 را سال حمایت و ارتقا health سلامت جوانان اعلام کرد

ازبکستان سال 2021 را سال حمایت و ارتقا health سلامت جوانان اعلام کرد

Tainynews – رئیس جمهور شوکت میرضیایف امروز در سخنرانی خود در پارلمان ازبکستان سال 2021 را سال حمایت و ارتقا health سلامت جوانان اعلام کرد.

رئیس جمهور میرضیایف گفت: “اگر دانش ، تخصص ، تجربه زندگی و خرد نسل بزرگ را با اشتیاق ، شجاعت و انگیزه جوانان ادغام كنیم ، به اهداف تعیین شده دست خواهیم یافت.”

رئیس جمهور گفت: “من اطمینان دارم که با چنین جوانان تحصیل کرده و با استعدادی ازبکستان جدیدی خریداری خواهیم کرد.”

از سال 1997 ، رئیس جمهور ازبکستان عنوان سال آینده را اعلام کرده و زمینه های اولویت دار را برای توسعه بیشتر کشور تعیین می کند. سال 2020 به عنوان سال علم ، آموزش و اقتصاد دیجیتال اعلام شد.

Author: admin