1165 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

1165 بیمار ویروسی کرونا در بیمارستانهای سراسر قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – حدود 1165 بیمار مبتلا به عفونت ویروس کرونا در بیمارستانها باقی مانده اند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داده است.

14 بیمار (1.2٪) در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

783 بیمار (2/67 درصد) در حد متوسط ​​وخیمی هستند.

313 بیمار (8/26 درصد) در وضعیت جدی قرار دارند.

55 بیمار (4.7٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

1791 بیمار از طریق ویروس کرونا در خانه تحت درمان هستند.

Author: admin