674 نفر در قرقیزستان در سال 2020 در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند

674 نفر در قرقیزستان در سال 2020 در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند

Tainynews بایش آشیربکوف گفت: 6038 حادثه رانندگی در سال 2019 در قرقیزستان ثبت شده است.

در نتیجه تصادفات جاده ای در سال 2019 ، 705 نفر کشته و 9398 نفر زخمی شدند.

در سال 2020 5،530 تصادف رانندگی ثبت شده است. در مقایسه با سال 2019 ، تعداد تصادفات 8.4٪ کاهش یافته است.

در سال 2020 ، 674 نفر در اثر تصادفات جان خود را از دست دادند. در مقایسه با سال 2019 ، تلفات ترافیکی 4.3 درصد کاهش یافته است.

در سال 2020 ، 8،250 نفر در تصادفات زخمی شدند که نسبت به سال 2019 ، 12.2 درصد کاهش نشان می دهد.

رانندگان در 80٪ موارد تصادفات مقصر هستند.

Author: admin