شکایت علیه سورونبائی و آسیلبک جینبکوف به دادستانی کل ارسال شده است

شکایت علیه سورونبائی و آسیلبک جینبکوف به دادستانی کل ارسال شده است

Tainynews – رئیس سابق اداره امور داخلی منطقه اوش ، عبدیلات کپاروف شکایتی را علیه سورونبائی و آسیلبک جینبکوف به آنها متهم به سهل انگاری و اختلاس کرد …

Author: admin