سرپرست قرقیزستان ، رئیس جمهور ازبکستان از طریق مکالمه تلفنی درباره روابط گفتگو می کنند

سرپرست قرقیزستان ، رئیس جمهور ازبکستان از طریق مکالمه تلفنی درباره روابط گفتگو می کنند

Tainynews دفتر رئیس جمهور گفت ، تالانت مامیتوف ، سرپرست سرپرست قرقیزستان در 30 دسامبر با شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان مکالمه تلفنی داشت.

در طی مکالمه تلفنی ، آنها در مورد همکاری دو جانبه و برنامه های آینده گفتگو کردند.

مامیتوف از حمایت و کمک بشردوستانه میرضیایف به قرقیزستان به دلیل واکنش ویروس کرونا تشکر کرد.

مامیتوف گفت که قرقیزستان متعهد به تقویت بیشتر همکاری های سیاسی ، گسترش روابط تجاری – اقتصادی و فرهنگی – انسانی با ازبکستان است.

مامیتوف تبریک سال نو 2021 را به میرضیایف و ازبکستان تبریک گفت.

Author: admin