رحمان و لوکاشنکو در مورد روابط دو جانبه ، جلسات احتمالی گفتگو کردند

رحمان و لوکاشنکو در مورد روابط دو جانبه ، جلسات احتمالی گفتگو کردند

Tainynews – بلتا گزارش داد ، رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو گفتگوهای تلفنی انجام دادند.

دو رهبر جنبه های مربوط به همکاری دو جانبه و اوضاع پیرامون بیماری همه گیر COVID-19 را مورد بحث قرار دادند.

روسای جمهور موافقت کردند که برنامه جلسات احتمالی را برای نزدیکترین زمان تدوین کنند.

Author: admin