تاجیکستان به 13300 مورد ویروس کرونا نزدیک است

تاجیکستان به 13300 مورد ویروس کرونا نزدیک است

Tainynews – بر اساس پورتال ملی covid.tj ، تاجیکستان 31 مورد ویروس کرونا ویروس جدید در روز گذشته ثبت کرده است.

36 بیمار پس از بهبودی در روز گذشته از بیمارستانها مرخص شدند. هیچ مورد کشنده ای ثبت نشده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا در تاجیکستان به 13296 مورد رسیده است.

در کل 12،799 بیمار بهبود یافتند ، 90 نفر فوت کردند. میزان بهبودی 3/96 درصد است.

Author: admin