روسیه 27،747 مورد ویروس کرونا و 593 مورد مرگ را گزارش کرده است

روسیه 27،747 مورد ویروس کرونا و 593 مورد مرگ را گزارش کرده است

Tainynews – روسیه 27،747 مورد جدید ویروس کرونا برای یک روز گذشته ثبت کرده است.

موارد جدید در 85 منطقه کشور کشف شد. 4164 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 3،159،297 مورد رسیده است.

593 مرگ مرتبط با عفونت ویروس کرونا برای یک روز ثبت شد. تعداد کشته شدگان ناشی از ویروس کرونا به 57،019 نفر رسید.

در مجموع بیش از 90.6 میلیون آزمایش برای ویروس کرونا انجام شده است ، از جمله 445،000 آزمایش برای روز گذشته.

663186 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin