یکی دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری رقابت های ریاست جمهوری را در قرقیزستان ترک می کند

یکی دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری رقابت های ریاست جمهوری را در قرقیزستان ترک می کند

Tainynews – رشید تاگایف تصمیم گرفت اسناد خود را که قبلاً به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال کرده بود ، برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری که قرار است در 10 ژانویه 2021 برگزار شود ، پس بگیرد و از رقابت ریاست جمهوری بگذرد.

کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد را به راشد تاگایف پس داد.

Author: admin