2 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

2 کارگر پزشکی دیگر COVID-19 را در قرقیزستان گرفتار می کنند

Tainynews – دو کارمند پزشکی دیگر طی روز گذشته به عفونت ویروس کرونا مبتلا شدند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

هر دو مورد در بیشکک ثبت شده است.

پنج کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند. 3 کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای شخصی خارج شدند.

در مجموع 4114 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 3918 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin