ازبکستان قصد دارد خودروهای کراس اوور تولید کند

ازبکستان قصد دارد خودروهای کراس اوور تولید کند

Tainynews – ازبکستان قصد دارد از سال 2021 تحت برنامه سرمایه گذاری وسایل نقلیه متقاطع تولید کند.

شوکت میرضیایف رئیس جمهور این برنامه را در تاریخ 28 دسامبر تأیید کرد.

سازنده خودرو Auto Motors Asia تولید کراس اوورها ، کامیون ها و مینی اتوبوس ها را در جیزاخ آغاز خواهد کرد.

بودجه پروژه حدود 16.2 میلیون دلار برآورد شده است.

Author: admin