آزمایش 4 کارگر پزشکی برای Covid-19 در قرقیزستان مثبت است

آزمایش 4 کارگر پزشکی برای Covid-19 در قرقیزستان مثبت است

عکس: zakon.kz

Tainynews – چهار کارگر پزشکی از نظر آزمایش عفونت ویروس کرونا در روز گذشته مثبت بودند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

آنها شامل 2 کارگر پزشکی در منطقه چوی ، 1 نفر در بیشکک ، 1 نفر در منطقه باتکن بودند.

نه کارگر پزشکی پس از بهبودی از عفونت ویروس کرونا در خانه از انزوای خود خارج شدند.

در مجموع 4118 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند ، 3927 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin