قرقیزستان از اول ژانویه 122 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرده است

قرقیزستان از اول ژانویه 122 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرده است

Tainynews – قرقیزستان ثبت نام کرد 122 موارد جدید ویروس کرونا تا صبح اول ژانویه ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد جدید شامل 43 مورد در بیشکک ، 39 مورد در منطقه چوی ، 25 مورد در منطقه ایسیک-کل ، 7 مورد در منطقه اوش ، 3 مورد در منطقه جلال آباد ، 3 مورد در منطقه باتکن ، 2 مورد در منطقه نارین بوده است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس به این سو رسیده است 81156.

Author: admin