هیچ مورد جدیدی از عفونت ویروس کرونا در تاجیکستان گزارش نشده است

هیچ مورد جدیدی از عفونت ویروس کرونا در تاجیکستان گزارش نشده است

Tainynews وزارت بهداشت گفت: هیچ مورد جدیدی از عفونت ویروس کرونا در تاجیکستان طی 24 ساعت گذشته گزارش نشده است.

از اول ژانویه ، در مجموع 13296 مورد COVID-19 در تاجیکستان تأیید شده است ، از جمله 12،894 مورد بهبودی.

در این گزارش آمده است که 97.0 درصد از افراد آلوده بهبود یافته و 90 نفر فوت کرده اند.

علاوه بر این ، 312 نفر با علائم خفیف بیماری تحت نظر پزشکان در خانه تحت درمان سرپایی هستند.

Author: admin