985 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قرقیزستان بستری شدند

985 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قرقیزستان بستری شدند

Tainynews – 985 نفر تحت درمان با ویروس کرونا در بیمارستانهای قرقیزستان هستند.

14 بیمار (1.4٪) در شرایط رضایت بخش ، 671 (68.1٪) در وضعیت خفیف ، 251 (25.4٪) – در شدید ، 49 (4.9٪) در شرایط بسیار شدید قرار دارند.

1604 نفر تحت درمان سرپایی از COVID-19 هستند.

Author: admin