کمیته امنیت ملی می گوید ، حمله تروریستی در قرقیزستان بازداشت شد

کمیته امنیت ملی می گوید ، حمله تروریستی در قرقیزستان بازداشت شد

Tainynews کمیته امنیت ملی قرقیزستان با همکاری سرویس اطلاعاتی یک کشور همسایه اقدام تروریستی را که در تاریخ 31 دسامبر سال 2020 در خاک قرقیزستان توطئه شده بود ، خنثی کرد.

یک مرد متولد 1998 در منطقه اوش به جرم نقشه تروریسم بازداشت شد. در این گزارش آمده است که فرد دستگیر شده یکی از اعضای سازمان تروریستی بین المللی است و از طرف سران دستور داده شده است که یک وسیله انفجاری دست ساز برای ارتکاب تروریسم در یکی از واحدهای نظامی منطقه اوش بسازد.

در بازرسی از محل زندگی فرد بازداشت شده ، یک سری لباس استتار ، چکمه های نظامی ، دوربین شکاری ، چاقو و اعلامیه به زبان خارجی کشف و ضبط شد.

فرد دستگیر شده به بازداشتگاه پیش از موعد کمیته امنیت ملی در شهر اوش و منطقه اوش منتقل شد.

فعالیتهای تحقیق و عملیاتی در حال انجام است.

Author: admin