2 کارمند دیگر در قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا شدند

2 کارمند دیگر در قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا شدند

Tainynews – 2 کارمند دیگر در 24 ساعت به ویروس کرونا مبتلا شدند ، تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش شده است در تاریخ 2 ژانویه.

1 کارمند بهداشت در خط مقدم ویروس کرونا در بیشکک و 1 نفر در منطقه ایسیک کول کار می کرد.

5 کارگر پزشکی پس از بهبودی به انزوا در خانه پایان دادند.

تعداد كليه كاركنان بهداشتي تشخيص داده شده با COVID-19 در قرقيزستان به 4120 نفر از جمله 3932 مورد بهبودي رسيد.

Author: admin