203 نفر دیگر از بیماری COVID-19 در قرقیزستان بهبود یافتند

203 نفر دیگر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – در یک روز ، 203 نفر از قرقیزستان از بیماری پنومونی ناشی از COVID-19 و جامعه رهایی یافتند، تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش شده است در تاریخ 2 ژانویه.

شهر بیشکک 75 مورد بهبودی جدید را گزارش داد ، منطقه چوی – 42 ، منطقه ایسیک کول – 38 ، شهر اوش – 17 ، منطقه جلال آباد – 13 ، منطقه اوش – 7 ، منطقه باتکن – 6 ، منطقه تالاس – 3 ، منطقه نارین – 2 .

از مارس 2020 ، 76351 نفر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود یافته اند.

Author: admin