دو مورد مرگ ناشی از COVID-19 در قرقیزستان ثبت شده است

دو مورد مرگ ناشی از COVID-19 در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – دو مرگ در اثر COVID-19 در یک روز ثبت شد ، تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش شده است در تاریخ 2 ژانویه.

هر دو مرگ در بیشکک ثبت شده است.

از مارس 2020 ، تعداد قربانیان قرقیزستان در اثر ویروس کرونا به هزار و 358 نفر رسید.

Author: admin