1 مورد در اثر COVID-19 در قرقیزستان ثبت شده است

1 مورد در اثر COVID-19 در قرقیزستان ثبت شده است

Tainynews – 1 مرگ ناشی از COVID-19 در قرقیزستان طی 24 ساعت گذشته ثبت شده است ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 3 ژانویه گزارش شد.

مرگ جدید در بیشکک ثبت شد.

تعداد قربانیان قرقیزستان در اثر ویروس کرونا از مارس 2020 به 1359 نفر رسیده است.

Author: admin