212 نفر در قرقیزستان از بیماری COVID-19 بهبود یافتند

212 نفر در قرقیزستان از بیماری COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – 212 نفر روز گذشته از بیماری پنومونی ناشی از COVID-19 و جامعه در قرقیزستان بهبود یافتند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 3 ژانویه گزارش شد.

بیشکک گزارش داد 74 مورد بهبودی ، منطقه چوی – 55 ، منطقه ایسیک کول – 25 ، منطقه جلال آباد – 21 ، شهر اوش – 13 ، منطقه تالاس – 10 ، منطقه نارین – 7 ، منطقه باتکن – 5؛ منطقه اوش – 2.

از ماه مارس ، از کل 81305 مورد ، 76563 بیمار از COVID-19 بهبود یافته اند.

Author: admin