قرقیزستان 91 مورد روزانه COVID-19 را گزارش می کند

قرقیزستان 91 مورد روزانه COVID-19 را گزارش می کند

Tainynews – 91 مورد جدید COVID-19 طی 24 ساعت گذشته در قرقیزستان تأیید شد ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 3 ژانویه گزارش شد.

منطقه چوی گزارش 37 مورد جدید ، بیشکک – 34 ، منطقه نارین – 6 ، منطقه ایسیک کول – 6 ، منطقه باتکن – 3 ، منطقه اوش – 2 ، منطقه تالاس – 2 ، منطقه اوش – 1.

از ماه مارس ، در مجموع 81305 مورد ویروس کرونا در قرقیزستان گزارش شده است.

در طی روز گذشته ، 1 مورد مرگ ناشی از COVID-19 رخ داده است.

1365 آزمایش PCR برای ویروس کرونا انجام شد.

Author: admin