ترکمنستان همکاری با شرکت چاپ امنیتی سوئیس را گسترش می دهد

ترکمنستان همکاری با شرکت چاپ امنیتی سوئیس را گسترش می دهد

Tainynews – وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان روز سه شنبه نشست بین المللی کنفرانس بین نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات ترکمنستان و شرکت سوئیسی SICPA SA برگزار کرد.

در این جلسه به تقویت همکاری های دوجانبه از جمله برچسب زدن به محصولات ، کنترل تولید خروجی و نظارت بر حرکت کالاهای وارداتی و صادراتی ترکمنستان پرداخته شده است.

شرکت کنندگان در این جلسه به اهمیت این همکاری ها به دلیل افزایش مداوم در تولید محصولات صنعتی و کشاورزی در کشور اشاره کردند.

طرفین آمادگی خود را برای تقویت همکاری های متقابل و تأمین فن آوری های پیشرفته برچسب گذاری محصول در ترکمنستان تأیید کردند که هم از خریداران و هم شبکه تجارت کشور از محصولات تقلبی محافظت می کند.

در ژانویه امسال تفاهم نامه همکاری مشارکت استراتژیک بین وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان و SICPA SA ، یک شرکت پیشرو در زمینه جوهرهای امنیتی به امضا رسید.

Author: admin