وزارت بهداشت مغولستان پیشنهاد تمدید قفل شده است

وزارت بهداشت مغولستان پیشنهاد تمدید قفل شده است

Tainynews – کمیسیون اضطراری دولت (SEC) مغولستان و دولت برای جلسه ای تصمیم می گیرند تا تصمیم بگیرند در مورد تمدید قفل فعلی تصمیم بگیرند.

از آنجا که تعداد موارد COVID-19 در شهر اولان باتور در حال افزایش است ، رژیم قفل سختگیرانه تا ساعت 6 صبح 6 ژانویه اعمال شد.

وزارت بهداشت پیشنهاد خود را برای تمدید قفل به مدت 14 روز به SEC ارائه داد. کابینه در جلسه خود تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

از امروز ، موارد منتقل شده به صورت محلی COVID-19 در مغولستان به 776 مورد رسیده است. گزارش Montsame ، خوشه ها در اهداف Arkhangai و Darkhan-Uul متوقف شدند.

مغولستان در مجموع 1286 مورد ، 878 مورد بهبودی و 1 مورد مرگ را گزارش کرد.

Author: admin