سفیر جدید ترکمنستان در قزاقستان منصوب شد

سفیر جدید ترکمنستان در قزاقستان منصوب شد

Tainynews خبرگزاری دولتی ترکمنستان گفت – سفیر جدید ترکمنستان در قزاقستان منصوب شد.

در این گزارش آمده است ، سفیر جدید فوق العاده و تام الاختیار ترکمنستان در جمهوری قزاقستان باتیر ​​رجپوف است.

ترکمنستان و قزاقستان شرکای استراتژیک همکاری در تجارت ، اقتصادی ، حمل و نقل ، ارتباطات ، انرژی و سایر بخشها هستند.

Author: admin